Dispositietrajecten

ABC Capital is specialist in het begeleiden van dispositietrajecten van woningbeleggingen en zorgvastgoed. Wij zijn in staat om in een korte periode de benodigde informatie te verzamelen, te structureren en op een overzichtelijke wijze aan partijen te presenteren. Onze werkwijze garandeert een optimale borging van risico’s en resulteert in opbrengstoptimalisatie.

Intern ontwikkeld verkoopproces

Voor dispositietrajecten hebben wij een gestructureerd verkoopproces ontwikkeld. Vanuit onze jarenlange ervaring zijn wij op de hoogte van de wensen van woningbeleggers, deze voorkeuren vormen de basis voor het verkoopproces. Onze methodiek kenmerkt zich door een fasering, rekening houdend met de kernelementen zoals transactiedocumentatie ten behoeve van risicobeperking, rekrutering en selectie van kandidaat kopers en in het kader van compliance en transparantie een digitale dataroom met optimale marketing op maat.

Wij steken veel tijd in het onderhouden van contacten met beleggers en het up-to-date houden van onze database met woningbeleggingstransacties. Hierdoor beschikken wij over een uitgebreid netwerk met (inter)nationale en regionale beleggers, evenals woningcorporaties. Dankzij dit netwerk bieden wij onze opdrachtgevers een duidelijke meerwaarde, die zich bij het verrichten van transacties vertaalt in een hogere verkoopopbrengst.

Referenties

Een selectie van de dispositietrajecten die wij hebben begeleid

Meer referenties

Woningportefeuille Noordoost-Nederland, Stienstra

247 woningen en 15 parkeergelegenheden

Punt Sniep, Diemen

202 nieuwbouwwoningen

Woningportefeuille Zeeland, Stienstra

153 woningen en 10 garages

drs. Vincent Walland MRICS RM

Adjunct-directeur