Integriteit en compliance

Vanwege het publieke belang van de vastgoedsector is de aanwezigheid van een hoog integriteitsniveau en een deugdelijk compliancebeleid essentieel. Een belangrijk onderdeel van het beleid is het hebben van beheersmaatregelen bij de verkoop van vastgoed.

Waarborgen van een integere bedrijfsvoering

Tijdens het verkoopproces zorgen wij ervoor dat integriteit geborgd wordt. Dit komt onder andere tot uiting in een integriteitsverklaring in de deelnamevoorwaarden en door de zorgvuldige screening van marktpartijen. Gedurende de afgelopen decennia hebben wij tijdens de begeleiding van verkoopprocessen veel ervaring opgedaan in het screenen van marktpartijen. Daarnaast hanteren wij dispositieprocessen de gedragscode van de IVBN (belangenorganisatie van institutionele vastgoedbeleggers) of van Vastgoed Belang (belangenorganisatie van particuliere beleggers in vastgoed), teneinde zorgvuldig om te gaan met de belangen van de huurders.

 

Om een integere procedure en bedrijfsvoering te waarborgen, heeft ABC Capital duidelijke gedragsregels voor haar medewerkers opgesteld. Bovendien zijn wij aangesloten bij het Nederlands Compliance Instituut met een externe compliance officer die waakt over processen en de naleving van de gedragsregels. Naast een toezichthoudende functie tijdens het verkoopproces, vervult de compliance officer bij compliance vraagstukken een coachende rol naar de medewerkers van ABC Capital.

In ons streven naar verdere transparantie heeft drs. Vincent Walland MRICS RM zich aangesloten bij de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). RICS wordt wereldwijd erkend als toonaangevende ledenorganisatie voor vastgoedprofessionals. RICS staat voor professionaliteit en integriteit voor individuen en organisaties en produceert hiervoor simpele ethische gedragsprincipes (code of conduct) en beroepsstandaarden (rules of conduct). Daarnaast heeft hij zich aangesloten bij Stichting VastgoedCert, een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid en beschikt over een eigen klachten- en/of geschillencommissie.