Woningcorporaties

Middels het uitvoeren van hold-sell analyses begeleidt ABC Capital woningcorporaties stap voor stap bij de selectie van de te verkopen woningcomplexen of zorgvastgoed. Bij de keuze voor het te hanteren verkoopproces staan transparantie, onafhankelijkheid, nauwkeurigheid en opbrengstmaximalisatie hoog in het vaandel.

Op de hoogte van de wet- en regelgeving

Gedurende het gehele traject begeleidt ABC Capital haar opdrachtgevers. Denk hierbij aan de aanbiedingsplicht richting de huurders, het verkrijgen van de zienswijze van de huurdersbelangenvereniging en de gemeente op de te verkopen woningcomplexen en de zienswijze op de koper en het verkrijgen van de uiteindelijke goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties. Ook het verzorgen van een soepele eigendoms- en beheeroverdracht behoort tot onze dienstverlening.

ABC Capital heeft veel kennis van de actuele regelgeving, voortvloeiend uit de Woningwet en de bijbehorende BTIV en RTIV en hanteert een verkoopproces dat hier naadloos op aansluit. Ook hebben wij ervaring met de aankoop van DAEB en niet-DAEB complexen voor woningcorporaties en het tot stand brengen van transacties van woningcomplexen tussen woningcorporaties onderling.

Referenties

Een selectie van de transacties die wij voor woningcorporaties hebben begeleid

Meer referenties

Het Weerdje, Doetinchem

Voormalige zorgcomplex met 154 woningen

Te liberaliseren woningportefeuille in Noord-Brabant, Cascade

108 woningen en parkeergelegenheden

Zorgvastgoedportefeuille WoonFriesland

43 intramurale zorglocaties

drs. Vincent Walland MRICS RM

Adjunct-directeur