Woonzorg Nederland verkoopt wooncomplex Herbranda te Buitenpost aan Herbranda B.V.

Datum

02 januari 2023

Thema

Transacties

Auteur

drs. Vincent Walland MRICS RM

Woonzorg Nederland heeft per 30 december 2022 het wooncomplex Herbranda in Buitenpost overgedragen aan Herbranda B.V. Het complex is niet langer geschikt voor de seniore doelgroep van Woonzorg Nederland. ABC Capital heeft de verkoop van het wooncomplex begeleid. Vastgoed Beheer Twente voert vanaf dit nieuwe jaar het beheer uit.

De 24 woningen en het leegstaande dienstencentrum in het Friese Buitenpost zijn overgedragen aan Herbranda B.V. Woonzorg Nederland verkoopt het wooncomplex, omdat de woningen niet aan het principe van nultreden voldoen. “We zijn erg blij dat we een geschikte partij hebben gevonden om het complex aan over te dragen. We weten zeker dat het complex in goede handen is bij Herbranda B.V. en Vastgoed Beheer Twente”, aldus Woonzorg Nederland-bestuursvoorzitter Cees van Boven.

Met de opbrengst van de verkoop wil Woonzorg Nederland extra woningen bouwen en aankopen die goed passen bij de seniore doelgroep. Vanwege de vergrijzing groeit de vraag sterk. Om de behoefte op te vangen heeft de seniorenhuisvester de ambitie om met 500 eenheden per jaar uit te breiden, tot zo'n 8000 extra woningen in 2035. 

De heer Gorter van Herbranda B.V.: “Het complex in Buitenpost past bij de visie van Herbranda B.V. Wij zien hier de potentie om wooneenheden toe te voegen en zo bij te dragen aan het verminderen van het woningtekort in Nederland.”

Drs. Vincent Walland MRICS RM, adjunct-directeur ABC Capital: ”De tweekamerwoningen en het dienstencentrum zijn gebouwd in 1956 en zijn gelegen op een ruim perceel van circa 1,8 hectare. In goed overleg met de gemeente Achtkarspelen en het Landelijk Huurders Platform is onder andere overeengekomen dat de woningen voor een periode van 7 jaar in het sociale huursegment beschikbaar blijven. Voor het wooncomplex Herbranda was bovengemiddeld veel belangstelling van zowel regionale als landelijke marktpartijen.”

ABC Capital heeft het openbare en gestructureerde verkoopproces namens Woonzorg Nederland begeleid. Pillar notarissen heeft verkoper juridisch begeleid.

drs. Vincent Walland MRICS RM

Adjunct-directeur

Bericht delen?