Start verkoop complex Hippolytushoes te Middelstum

Datum

27 maart 2023

Thema

Aanbod

Auteur

drs. Vincent Walland MRICS RM

Namens Stichting Woonzorg Nederland zijn wij gestart met het gestructureerde verkoopproces van het complex Hippolytushoes gelegen aan de Hippolytushof 1 tot en met 25 te Middelstum. Het complex bestaat uit een voormalig zorgcentrum, 24 woningen en een ruim parkeerterrein.

Complexinformatie
Het voormalige zorgcentrum met een verhuurbare vloeroppervlakte van circa 3.455 m² staat sinds 2019 leeg. Het voormalige zorgcentrum is verhuurd geweest aan een zorginstelling voor een jaarhuur van circa € 468.000,-. Momenteel wordt het zorgcentrum tijdelijk verhuurd door leegstandbeheerder CareX. Aan beide uiteinden van het voormalige zorgcentrum zijn 12 woningen gesitueerd. De vleugels met woningen zijn toegankelijk via een eigen ingang en staan in verbinding met het voormalige zorgcentrum. De 24 woningen hebben een gebruiksoppervlakte van circa 63 m² en zijn bereikbaar met de trap en lift. De totale theoretische jaarhuur van de woningen bedraagt circa € 169.252,- per 10-1-2023, dit komt neer op een gemiddelde theoretische maandhuur van circa € 588,-.

Bestemming
Het complex Hippolytushoes heeft de enkelbestemming Maatschappelijk met de functie-aanduiding zorginstelling en de dubbelbestemming Archeologie 4. Onder de Maatschap-pelijke bestemming valt onder andere: maatschappelijke voorzieningen met daaraan ondergeschikte horeca, zorginstelling en wonen met de daarbij behorende gebouwen, woningen en bijbehorende bouwwerken, tuinen en erven, parkeervoorzieningen, wegen en paden, water, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Groninger Zorgakkoord
Stichting Woonzorg Nederland is een van de partijen die het Groninger Zorgakkoord heeft ondertekend. In dit convenant staat onder andere vermeld dat partijen zich gezamenlijk inzetten zoveel mogelijk onnodige leegstand van panden te voorkomen en de leefbaarheid van het gebied voorop te stellen. Uitgangspunt daarbij is dat in deze panden geen intramurale zorg kan worden aangeboden; dit geldt ook voor het complex Hippolytushoes.

Aardbevingsgebied
Het complex Hippolytushoes is gelegen in het Groningse aardbevingsgebied en dient te worden versterkt. Stichting Woonzorg Nederland verkoopt het complex met de verplichting dat de kopende partij de versterking aanvraagt. Het bouwkundig versterken wordt vervolgens door de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) bekostigd, aanvullende wensen en verduurzamingsmaatregelen zijn voor de eigenaar.

Interesse
Indien u interesse heeft om aan dit verkoopproces deel te nemen vernemen wij dit graag. Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om uiterlijk 1 mei 2023 om 12:00 uur een bieding uit te brengen door middel van het biedformulier, dat is opgenomen in de dataroom.

drs. Vincent Walland MRICS RM

Adjunct-directeur

Bericht delen?