De Aak, Nijmegen

Jaar

2016

Locatie

Nijmegen

Type

Bestaande bouw

Volume

18 meergezinswoningen
26 parkeerplaatsen

Koper

Particuliere belegger

Verkoper

Standvast Wonen

Overige betrokkenen

Van der Stap Notarissen, Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs

Standvast Wonen heeft de resterende woningen in het complex ‘De Aak’ gelegen te Nijmegen verkocht aan een particuliere belegger. Het complex bestaat in totaal uit 44 appartementen, waarvan de resterende 18 appartementen en 26 parkeerplaatsen van Standvast Wonen nu complexgewijs zijn verkocht.

ABC Capital heeft naast de commerciële procesbegeleiding tevens namens Standvast Wonen de goedkeuringsaanvraag bij de Autoriteit woningcorporaties verzorgd. Standvast Wonen werd juridisch begeleid door Van der Stap Notarissen. De koper werd geadviseerd door Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs.

Esther Lamers, Directeur-bestuurder Standvast Wonen: “Wij zijn er primair voor mensen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen. Voor deze mensen beheren wij sociale huurwoningen tot € 711.

Wij vinden een mix aan mensen en woningen belangrijk voor de vitaliteit van een wijk. Daarom beheren we ook woningen met een huur tot ongeveer € 900, tenzij marktpartijen dit oppakken. Het beheren van woningen met een huurprijs boven de € 900 is niet onze verantwoordelijkheid, maar die van marktpartijen. Daarom kiezen we er voor om de resterende appartementen in De Aak te verkopen.”

Jordy Ras, vastgoedanalist ABC Capital: “Vanuit particuliere beleggers was er veel interesse voor de resterende appartementen in het complex door met name het recente bouwjaar in combinatie met de ligging. Wij zien op dit moment dat veel corporaties niet-DAEB complexen of bezit dat buiten de kernregio valt, aanmerken als bezit dat voor verkoop in aanmerking komt. Door de grote vraag vanuit de markt en de voorgenomen versoepeling van de regelgeving voor verkoop, liggen er voor corporaties veel kansen”.