Social housing portfolio in Leiden

Year

2018

Location

Leiden

Construction type

Existing build

Volume

151 single-family homes
716 multi-family homes

Buyer

Portaal

Seller

Ymere

Other parties involved

Pels Rijcken, Droogleever Fortuijn notarissen

ABC Capital heeft Portaal geadviseerd bij de aankoop van een groot deel van het bezit van Ymere in Leiden. Het gaat om 867 (voornamelijk) sociale huurwoningen.

Zittende huurders kunnen gewoon in hun huis blijven wonen. Portaal neemt alle huurcontracten ongewijzigd over. De afgelopen jaren was Portaal al verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van een groot deel van de verkochte huurwoningen.

Door de verkoop trekt Ymere zich bijna helemaal terug uit Leiden om zich te concentreren op een aaneengesloten woningmarktgebied in de noordelijke randstad: de metropoolregio Amsterdam. De koop van deze woningen door Portaal voorkomt het risico dat het aantal sociale huurwoningen in Leiden afneemt.

Huurders in goede handen
“Ik ben blij met de overdracht van onze woningen aan de collega’s van woningcorporatie Portaal. We delen dezelfde doelstelling om deze woningen sociaal te blijven verhuren. Daarmee zorgen we ervoor dat ook mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen”, zegt financieel bestuurder Ber Bosveld van Ymere. “Onze huurders zijn bij Portaal in goede handen.” De opbrengst van de verkoop investeert Ymere in sociale volkshuisvesting in de Metropoolregio Amsterdam.

Voor Portaal is de koop van een deel van de Leidse Ymere-portefeuille een logische aanvulling. “Portaal neemt verantwoordelijkheid als belangrijke partner in de stad Leiden. Wij willen bijdragen aan voldoende, betaalbare en goede huurwoningen voor onze zittende en toekomstige huurders”, aldus bestuurder Dirk Jan van der Zeep van Portaal. Portaal financiert de overname uit lopende geldstromen. De aankoop heeft geen gevolgen voor bestaande en toekomstige investeringen, onderhoud of huurbeleid.

ABC Capital heeft Portaal geadviseerd bij de verwerving van deze woningportefeuille gelegen te Leiden. “Dank aan alle betrokkenen voor de fijne en constructieve samenwerking“, aldus adjunct directeur Vincent Walland van ABC Capital.