Hoog Soestdijk, Soest

Year

2019

Location

Soest

Construction type

Existing build

Volume

80 multi-family homes

Buyer

Portaal

Seller

Private investor

Het is een ongebruikelijke situatie. In Soest heeft woningcorporatie Portaal ‘Hoog Soestdijk’ gekocht, een appartementengebouw waarvan ongeveer de helft van de appartementen momenteel verhuurd wordt als vrije sector woningen.

Volgens de huidige Woningwet moet Portaal zich richten op de verhuur van sociale huurwoningen. Waardoor de aankoop van in de vrije sector verhuurde woningen in principe niet is toegestaan. Verhuur van vrije sector woningen wordt in de meeste gevallen overgelaten aan commerciële partijen. Samen met ABC Capital lukte het uiteindelijk om het appartementengebouw aan te kopen.

Markttoets
In Soest is dringend behoefte aan sociale huurwoningen. Het aantal woningzoekenden is hoog, niet alleen in Soest maar in de hele woningmarktregio. Dat vraagt om creatief denken, om te zoeken naar oplossingen in richtingen die in eerste instantie niet logisch lijken, of wettelijk niet haalbaar lijken. Dit was voor de gemeente Soest voldoende aanleiding om een markttoets uit te voeren. Met een markttoets onderzoek je of er vanuit marktpartijen, met gelijke condities ten aanzien van sociale en vrijesectorwoningen, interesse bestaat in het gebouw. Tijdens het doorlopen van de markttoets hebben zich geen marktpartijen bij de gemeente Soest gemeld. Portaal kreeg daarmee alsnog toestemming van de Autoriteit woningcorporaties om Hoog Soestdijk te kopen.

Uniek
Volgens Harmen de Raad, van ABC Capital, gaat het om een bijzondere situatie: “De regelgeving omtrent de markttoets zorgt ervoor dat veel extra stappen gezet moeten worden bij de aankoop van een bestaand complex met niet-daeb woningen, waardoor vrijwel alle corporaties afhaken zodra een markttoets verplicht is.” Ook voor Portaal was het de eerste keer dat de corporatie te maken kreeg met een markttoets. ABC Capital laat hiermee zien dat de aankoop van bestaande complexen voor woningcorporaties een mooie manier is om hun voorraad sociale huurwoningen uit te breiden.

Extra inspanning
De uitbreidingsmogelijkheden voor corporaties zijn steeds schaarser geworden, stelt projectontwikkelaar Sander Hooglugt van Portaal. “Hierdoor moeten corporaties buiten de gebaande paden treden en creatief kansen benutten in de gebouwde omgeving. Dit vraagt een extra inspanning.” Hoog Soestdijk is daar volgens hem een mooi voorbeeld van. “De extra inspanning wordt met name veroorzaakt door strenge regelgeving voor corporaties waar commerciële partijen geen last van hebben. Samen met ABC Capital heeft Portaal deze vastgoedaankoop binnen de kaders kunnen realiseren. Daar zijn we trots op. We hebben laten zien dat we bereid zijn een extra stap te zetten voor de sociale volkshuisvesting. Dat is nodig in deze tijd.”

Portaal heeft plannen voor een verbouwing van het gebouw. De woningen worden comfortabeler en energiezuiniger, onder meer door isolatiemaatregelen en diverse vernieuwingen en verbeteringen. Daarnaast lopen de voorbereidingen om het aantal appartementen uit te breiden door een bouwlaag toe te voegen.